PEDAGOGICKÝ SBOR

Když byla ZŠ Svitavy, Felberova 2 uvedena do provozu, pracovalo zde asi 22 pedagogů a vychovatelů. Postupem času se pedagogický sbor rozrostl více než na dvojnásobek a v současné době zahrnuje nejen samotné učitele a vychovatele, ale – díky zavedení inkluze – také asistenty. V současné době má tedy rekordní počet členů, přes padesát, z čehož je více než 30 pedagogů, 5 vychovatelek ŠD, z nichž dvě zároveň vykonávají i funkci asistenta pedagoga, a další asistenti, kteří pracují s žáky na prvním i druhém stupni.