PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

  • Panu SÝKOROVI za tvorbu webových stránek a pomoc s jejich editací.
  • Panu ŘÍHOVI za pomoc při tvorbě almanachu k 25. výročí školy a za tvorbu propagačních materiálů pro školu.
  • Panu a paní ŠVÁBOVÝM za pořádání Dýňobraní pro naše žáky a rodiče ve svém zahradním centru.
  • Paní BRHELOVÉ, která věnovala školní družině množství hraček, a udělala tak dětem velkou radost.
  • Paní VALENTÍNYOVÉ za několikaletou spolupráci a pomoc s Dnem otevřených dveří na naší škole.
  • Rodičům Vendulky JANDOVÉ za hračky, stavebnici a panenky, které věnovali dětem ze školní družiny.
  • Paní POULOVÉ za krásné osazení koflíků v chodbě do jídelny a velké množství materiálu pro tvoření při pracovních činnostech ve družině.
  • Panu BARTOŠOVI za krásně natočené video z prvního šerpování prvňáčků, které jsme umístili na Facebook školy.
  • Panu a paní ŠEJNOHOVÝM za poskytnutí sponzorských darů, díky nimž byla pořízena výzdoba vnitřních prostor školy.
  • Panu LNĚNIČKOVI z DTP Centrum V.o.s., Svitavy za sponzorské dary prostřednictvím poskytování propagačních materiálů pro školu.