DRUHÉ ŠABLONY Z FELBERKY

logo_esf_eu_msmt_opvk

Naše škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2538 pod názvem Druhé šablony z Felberky. Sami jsme zpracovali projektovou žádost a po jejím schválení byla realizace projektu zahájena 1. 7. 2015. Jeho celková délka je 6 měsíců, ukončen bude k 31. 12. 2015.

Hlavním cílem projektu je naplnění tří klíčových aktivit, které povedou ke zkvalitnění výuky, ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení jejich studijních výsledků.

Cílem klíčové aktivity 01, Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, je zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a dále získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce. Učitelé vytvoří dva různé tematické plány čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti čtenářských dílen na jeden školní rok. Předpokládaná doba trvání jedné čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci čtenářských dílen, tzn. nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, případně navíc nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, týkající se problematiky čtenářských dílen. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílem klíčové aktivity 02, Zahraniční jazykové kurzy pro učitele, je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Vybraní učitelé anglického jazyka se zúčastní krátkodobého intenzivního kurzu v zahraničí v trvání minimálně deset pracovních dnů (bez cesty). Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně, nebo na Teacher Training (tj. speciální přípravu pro učitele cizích jazyků).

Cílem klíčové aktivity 04 (klíčové aktivity 03 se škola neúčastní), Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky, je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Vybraní žáci (jejich výběr proběhne na základě přetestování, které se uskutečnilo v červnu 2015) se zúčastní krátkodobého jazykově vzdělávacího pobytu v délce minimálně pěti kalendářních dní, včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vyhlášeno v červenci

  1. Výzva
  2. Úvod zadávací dokumentace
  3. Zadávací dokumentace
  4. část A – ZRUŠENO
  5. část B – VÝSLEDEK

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vyhlášeno v září

  1. Výzva
  2. Úvod zadávací dokumentace
  3. Zadávací dokumentace
  4. VÝSLEDEK