AKTUÁLNĚ

Provoz ŠJ o prázdninách:

Červenec – nevaříme!!

Srpen – vaříme!!

Prodej obědů na Srpen:

30.7. 9.00 – 12.00 hod.

 

Výdej obědů v srpnu 11.15. – 12.30 hod.!!

 

Bezlepkovou dietu v současné době nepřipravujeme.

 

Ceny obědů a svačin platné od 1.6. 2020

O b ě d y

Žáci:

  • 1.věková skupina (žáci 7 – 10 let)        28,- Kč
  • 2.věková skupina (žáci 11 – 14 let)      30,- Kč
  • 3.věková skupina (žáci 15 let a více)    32,- Kč

 

  • Cizí strávníci                                65,- Kč
  • Cizí strávníci (vyšší porce masa) 70,- Kč

Obědy d i e t y

Žáci:

  • 1.věková skupina (žáci 7 – 10 let)         32,- Kč
  • 2.věková skupina (žáci 11 – 14 let)       34,- Kč
  • 3.věková skupina (žáci 15 let a více)    36,- Kč
  • 4.věková skupina (mateřská škola)       30,- Kč

Cizí strávníci 74,- Kč

S v a č i n k y

Žáci ZŠ 17,- Kč

Bližší informace v kanceláři ŠJ.

Připravujeme b e z l e p k o v o u dietu – pro žáky i dospělé strávníky (odběr možný pouze na základě lékařského potvrzení).

Zájemci si vyzvednou přihlášku na stravování.

Informace ,odhlašování i přihlašování obědů – tel. 461534413, 733779840