Kurz sebeobrany opět na Felberce

Pod vedením Bc. Romana Zatloukala jsme s dětmi prvního a druhého ročníku absolvovali další výchovný a praktický kurz s touto tematikou.
Děti si zopakovaly, jak rozpoznat nebezpečného člověka a důkladně si procvičily použití svého hlasu k přivolání pomoci, škrábání, kopy patou, útěk do bezpečí. Ty děti, které měly tento kurz již podruhé, na sobě viděly zlepšení. Tak to hodnotily nejen samotné děti, ale i vyučující. Celý článek

Rozhodnutí o přijetí žáků do prvních tříd ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
pro školní rok 2019/2020 bylo přijato 51 žáků. Seznamy přijatých žáků najdete pod registračními čísly, která jste dostali přidělena na zápise dne 24. 4. 2019. Rozdělení žáků do prvních tříd bude oznámeno nejpozději 10. 5. 2019 vyvěšením seznamů na webových stránkách školy a na úřední desce u hlavního vchodu do budovy.

Společná informační schůzka proběhne v úterý 11. 6. 2019 v 16:30.

Den otevřených dveří

V úterý 12. 3. pořádala naše škola tradiční Den otevřených dveří, tentokrát obohacený o možnost nahlédnout do nově vytvořené polytechnické učebny a zmodernizované učebny přírodovědných předmětů s chemickou laboratoří.
Návštěvníci přicházeli už během dopoledne, kdy se mohli podívat, jak škola běžně funguje a jak se jejich děti zapojují do výuky.
Odpoledne je potom čekal pestrý a bohatý program. Byly pro ně připraveny nejrůznější tvořivé dílničky, kde si mohli vyrobit drobné dárečky, ale také si vyzkoušeli různé aktivity spojené s výukou chemie, přírodopisu či anglického jazyka, seznámili se se základy robotiky a podívali se, jak se pracuje v keramické dílně. Celý článek

Předškoláci s rodiči – Škola hrou

Letos pracujeme na přípravě na vstup do školy ve třech skupinách, v nichž je zapojeno celkem 27 dětí. Je vidět, že je o tyto lekce, kde je důležitá přítomnost rodiče, stále větší zájem. V každé hodině rozvíjíme u dětí hravou formou motoriku, vnímání, řeč, prostorovou orientaci a početní představy. Rodiče i děti si aktivity pochvalují. Celý článek

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 28. února 2019 pořádala školní družina tradiční karneval. Děti měly nádherné a nápadité masky. K vidění byly postavy z pohádek a dětských filmů, zvířátka i různí hrdinové. Společně jsme se bavili nejen při promenádě masek, ale také při pohybových hrách, tanci pod tyčí nebo při závěrečném tanečním reji. Celý článek