Dějepisné učivo ve výuce třídy V. B zážitkovou formou

Žáci třídy V. B navštívili výstavu Svitavské osmy, která se zaměřuje na historii našeho města a proměny Svitav během více jak jednoho století. Děti bádaly nad historií Svitav, řešily záludné úkoly týkající se našich státních symbolů a navíc se setkaly i s opravdovými živými osobnostmi první republiky. Celý článek