Pasování prvňáčků v knihovně

Je červen a prvňáčci končí svůj první rok školní docházky, během kterého získali mnoho nových znalostí a dovedností. Mezi ně patří i dovednosti čtenářské, které předvedli při slavnostním pasování na čtenáře v prostorách Městské knihovny ve Svitavách. Nově pasovaní čtenáři obdrželi kartičku k celoročnímu půjčování knih, diplom pro pilného čtenáře a knihu od Magdaleny Wagnerové Od A do Zet.