Školní kolo recitační soutěže (1. – 5. ročník)

Již tradičně proběhla v únoru na naší škole soutěž v recitaci žáků 1. – 5. ročníku. V letošním roce se školního kola zúčastnilo 57 žáků. Rozmanitý výběr básní a textů hodnotila porota ve třech věkových kategoriích. Do oblastního kola postupuje 9 žáků, všichni ostatní získali čestné uznání. Gratulujeme!