INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY – ROZŠÍŘENÍ A INOVACE POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ SVITAVY, FELBEROVA 2

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování odborné polytechnické učebny, díky které vznikne podnětné prostředí v oblasti technického vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele v kompetencích digitálního, technického i řemeslného vzdělávání. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si, bez ohledu na své individuální schopnosti, zajímavou práci s různým materiálem nebo technologiemi. Součástí projektu je zároveň zajištění celkové bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity školy a drobné úpravy zeleně.

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj polytechnické výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Realizací projektu vznikne podnětné prostředí v oblasti technického vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si, bez ohledu na své individuální schopnosti, zajímavou práci s různým materiálem nebo technologiemi a poznat tak radost z tvorby.

  • Výzva: 47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4
  • Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003252
  • Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
  • Předpokládané celkové náklady na projekt: 9 278 428, 55 Kč
  • Předpokládané trvání projektu: 29. 8. 2016 – 28. 6. 2019

PROPAGAČNÍ LETÁK

IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZŠ SVITAVY, FELBEROVA 2 – UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování učebny přírodních věd a laboratoře, díky kterým vznikne podnětné prostředí pro výuku přírodních věd jak pro žáky, tak i pro učitele v návaznosti na klíčové kompetence IROP.

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj přírodovědné výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy.

Realizací projektu vznikne podnětné prostředí v oblasti přírodovědného vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele.

Výstupem projektu bude odborná učebna pro výuku přírodních věd a laboratoř, které budou mít dostatečné zázemí pro výuku s možností využití digitálních technologií. Tato učebna a laboratoř budou celé bezbariérové. Kapacita učebny je 30 žáků, kapacita laboratoře 16 žáků. Součástí projektu budou i vegetační úpravy.

  • Výzva: 3. Výzva MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání
  • Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006328 
  • Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
  • Předpokládané celkové náklady na projekt: 2 835 062, 32 Kč
  • Předpokládané trvání projektu: 11. 7. 2017 – 31. 12. 2018

PROPAGAČNÍ LETÁK