RODIČ

Vážení rodiče,

vítáme vás na webových stránkách, kde si můžete přečíst informace o naší škole, nejnovější aktuality o našich činnostech a pořádaných akcích či zprávy o úspěších našich žáků. Najdete zde také přehled prospěchu svých dětí (pro načtení údajů je třeba vložit přístupové heslo, které jste získali od třídních učitelů).

Věříme, že se vám naše stránky budou líbit a že na nich najdete všechno, co vás zajímá a co potřebujete o škole vědět.

S konkrétními připomínkami se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktní adresy skola@zsfelberova.svitavy.cz.