SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Hana Preclíková
Tel: 776 633 017
Email: hana.preclikova@zsfelberova.svitavy.cz

Konzultační hodiny:

 • Út – 14:00 – 15:00 hodin
 • Čt – 12:00 – 17:00 hodin

Mezi hlavní činnosti školního speciálního pedagoga patří:

 • koordinace speciálně – pedagogického poradenství ve škole,
 • pomoc při vytváření IVP (individuálně vzdělávacích programů) pro integrované žáky a pomoc při vytváření PLPP (plánů pedagogické podpory) pro žáky, kteří jsou ve škole neúspěšní, účast při jejich projednávání se zákonnými zástupci,
 • vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení,
 • zajišťování speciálně – pedagogické diagnostické a vzdělávací činnosti,
 • zajišťování individuální i skupinové reedukace specifických poruch učení,
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomoc při jejich aplikaci,
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků,
 • provádění náslechů v hodinách na žádost vyučujících a na jejich základě navrhování dalšího postupu v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • účast při zápisu žáků prvních ročníků,
 • úzká spolupráce s třídními učiteli, se školními asistentkami a s dalšími členy týmu ŠPP.